Privacy Clear

Privacy en de AVG

Wat is de AVG?

Sinds 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Deze wet regelt de bescherming van de persoonsgegevens, zodat de privacy van individuele personen beter beschermd wordt én hetzelfde is voor heel Europa. De AVG wordt in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

De AVG als ultieme kans

De komst van de AVG ging voor heel wat bedrijven met kopzorgen gepaard. Veel organisaties zitten nog in de fase van bewustwording. En nog steeds wordt het vaak als een obstakel beschouwd. Bij Privacy Clear beschouwen we de AVG echter als een enorme kans: door op een slimme en veilige manier om te gaan met de persoonsgegevens van uw klanten, krijgt u een duidelijk zicht op uw contacten en kunt u er nog meer uithalen.

Is uw organisatie AVG-compliant?

Om dit vast te stellen, bieden we verschillende Privacy Scans® aan. Via zo’n Privacy Scan® brengen we in kaart in welke mate uw bedrijf AVG-compliant is. Omdat elke organisatie anders is, werken we volledig op maat.

Privacy Compliance Scan®

De Privacy Compliance Scan® geeft helder en objectief aan in hoeverre uw organisatie voldoet aan de AVG-verplichtingen. Deze scan stelt vast hoever u staat vlak van privacy en gegevensbescherming.

Privacy Security Scan®

De Privacy Security Scan® bevat ruim 600 datapunten en is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de toepassing van de gegevensbeschermende maatregelen. Deze scan brengt de ICT-inspanningen om te voldoen aan de AVG in kaart.

Privacy Deep Scan®

De Privacy Deep Scan (PDS) is met meer dan 1400 meetpunten de meest uitgebreide, objectieve en onafhankelijke scan. De Privacy Deep Scan® werkt vanuit drie invalshoeken: ‘Organisatie’, ‘Operationeel’ en ‘Data specifiek’. Ook de elementen uit de Privacy Compliance Scan® en de Privacy Security Scan® zijn in de Privacy Deep Scan® opgenomen.

Servicepakketten

De Privacy Scan® is het vertrekpunt. Op het moment dat we de situatie in kaart hebben gebracht, kunnen we echt aan de slag. Hiervoor werken we met verschillende privacy formules.