Privacy Clear

CRM of Customer Relationship Management

Wat is Customer Relationship Management?

CRM, of Customer Relationship Management, betekent letterlijk het beheer van klantrelaties. Hiervoor heeft u klantgegevens nodig, en dat gaat hand in hand met AVG compliancy. Om uw kantgegevens op een veilige en transparante manier te bewaren, heeft u immers een geschikt systeem nodig. Kiest u voor een CRM-oplossing, dan heeft u meteen ook een handige tool die toelaat om uw contacten te personaliseren en nog beter in te spelen op wat ze nodig hebben. Het resultaat? Tevreden klanten die terugkeren én u aanbevelen bij anderen.

Waarom zou u investeren in CRM?

Met een goede CRM-oplossing verzekert u de bescherming van uw klantgegevens en zorgt u ervoor dat al uw medewerkers in realtime over dezelfde data beschikken Bovendien krijgt u een helder inzicht in de behoeften van uw klant. Het gevolg is dat alle afdelingen in uw bedrijf, zoals directie, verkoop, marketing, support en sales, nog beter met elkaar gaan samenwerken. En dat leidt tot efficiëntere processen en meer winst.

Hoe gaan we te werk?

Om CRM in uw organisatie te initialiseren of optimaliseren, gaan we als volgt te werk:

  • Stap 1: In kaart brengen van de huidige situatie
  • Stap 2: Het formuleren van concrete acties ter verbetering
  • Stap 3: Het begeleiden van de zoektocht naar de juiste CRM-oplossing
  • Stap 4: Het begeleiden van de implementatie
  • Stap 5: Evaluatie en waar nodig bijsturing

Welke principes hanteren wij?

Bij de zoektocht naar en het implementeren van een CRM-oplossing, volgen we 5 basisprincipes:

  1. De klant als mens staat centraal.
  2. Gegevens worden enkel gebruikt na goedkeuring van de klant.
  3. Bij elk klantcontact is er een rechtstreekse toegang tot de historiek van de klant.
  4. Omdat iedere collega de klantbehoefte kent en begrijpt stijgt de klanttevredenheid.
  5. De efficiëntere werking zorgt voor een kostenbesparing.
crm-privacy-clear