Het einde van 2022 komt langzamerhand in zicht. Het is voor mij een jaar geworden met 2 heel verschillende gezichten.

De eerste helft van 2022 verliep voor Privacy Clear heel voorspoedig. Nieuwe trajecten kwamen mijn kant op en bestaande opdrachtgevers spraken opnieuw hun tevreden uit over gerealiseerde doelstellingen of gemaakte progressie.

Hoe anders werd de tweede helft van 2022. Wat eerst begon met een futloos en vermoeid gevoel eindigde uiteindelijk onder een CTScan in augustus met heftig en pittig nieuws. Een kwaadaardige tumor ter hoogte van mijn linkernier bleek de oorzaak van deze situatie.

Na een intensief gesprek met de oncoloog (op mijn verjaardag nog wel) werd een lange termijn planning uitgezet en meteen gestart.

Eerst werd een intensieve bestraling periode gedurende vijf weken gestart. Dagelijks diende ik mij hier voor te melden.

Na deze periode volgde de fase van bijkomen en herstellen van de bestralingen.

Wanneer u dit artikel leest heb ik succesvol een operatie ondergaan waarbij de kwaadaardige tumor én linkernier zijn verwijderd.

Hierna vangt een periode aan van herstellen en opnieuw werken aan mijn gezondheid. Ik vertrouw erop dat ik gedurende het eerste kwartaal van 2023 stap voor stap mijn werkzame leven opnieuw kan oppakken.

Waarom deel ik dit allemaal in deze nieuwjaarswens? Gezondheid blijkt maar weer het meest kostbare goed dat wij als mens bezitten.

Successen behalen, doelen realiseren, het is allemaal prachtig, maar zonder een goede gezondheid gebeurd er niets! Daarnaast heeft het getoonde medeleven gedurende deze periode tot op de dag van vandaag en in allerlei vormen, een gevoel van grote dankbaarheid bij mij achtergelaten.

Ik wens u en uw dierbaren daarom absoluut een gezond 2023 toe. Ik kijk uit naar (nieuwe) ontmoetingen met de opdrachtgevers en partners van Privacy Clear.

Clément