Gezondheid is het meest kostbare goed dat wij als mens bezitten

Het einde van 2022 komt langzamerhand in zicht. Het is voor mij een jaar geworden met 2 heel verschillende gezichten.

De eerste helft van 2022 verliep voor Privacy Clear heel voorspoedig. Nieuwe trajecten kwamen mijn kant op en bestaande opdrachtgevers spraken opnieuw hun tevreden uit over gerealiseerde doelstellingen of gemaakte progressie.

Hoe anders werd de tweede helft van 2022. Wat eerst begon met een futloos en vermoeid gevoel eindigde uiteindelijk onder een CTScan in augustus met heftig en pittig nieuws. Een kwaadaardige tumor ter hoogte van mijn linkernier bleek de oorzaak van deze situatie.

Na een intensief gesprek met de oncoloog (op mijn verjaardag nog wel) werd een lange termijn planning uitgezet en meteen gestart.

Eerst werd een intensieve bestraling periode gedurende vijf weken gestart. Dagelijks diende ik mij hier voor te melden.

Na deze periode volgde de fase van bijkomen en herstellen van de bestralingen.

Wanneer u dit artikel leest heb ik succesvol een operatie ondergaan waarbij de kwaadaardige tumor én linkernier zijn verwijderd.

Hierna vangt een periode aan van herstellen en opnieuw werken aan mijn gezondheid. Ik vertrouw erop dat ik gedurende het eerste kwartaal van 2023 stap voor stap mijn werkzame leven opnieuw kan oppakken.

Waarom deel ik dit allemaal in deze nieuwjaarswens? Gezondheid blijkt maar weer het meest kostbare goed dat wij als mens bezitten.

Successen behalen, doelen realiseren, het is allemaal prachtig, maar zonder een goede gezondheid gebeurd er niets! Daarnaast heeft het getoonde medeleven gedurende deze periode tot op de dag van vandaag en in allerlei vormen, een gevoel van grote dankbaarheid bij mij achtergelaten.

Ik wens u en uw dierbaren daarom absoluut een gezond 2023 toe. Ik kijk uit naar (nieuwe) ontmoetingen met de opdrachtgevers en partners van Privacy Clear.

Clément

Een onbezorgde AVG-vakantie dankzij een goede voorbereiding

Na twee moeilijke zomers trekt Nederland er weer volop tussenuit dit jaar. Een aangenamer onderwerp om over te schrijven is er momenteel niet, de vakantie! Dat gevoel van even alles achterlaten, de tijd voor elkaar te nemen en te ontspannen. Een onbezorgde vakantie begint bij een goede voorbereiding. Daarom neem ik je in deze blog alvast mee op een korte AVG-reis met enkele verrassingen.

Het is bijna zover om op vakantie te gaan

Wellicht heb je de deur van het kantoor al gesloten om van een welverdiende vakantie te genieten. Anders ga je dit ongetwijfeld binnenkort doen. Gelukkig neemt een collega of een externe waarnemer even alle zaken over. De vraag is echter, is deze overdracht goed geregeld? Check het nog even voor je op reis gaat en denk nog even na met wie je jouw Out-of-Office berichten deelt.

Met het vliegtuig op vakantie

Over de rijen op Schiphol hoeven we het niet te hebben. Ook op de regionale luchthavens, zoals Eindhoven en Rottedam is het ondertussen vanaf buiten in de rij staan. Vertrek dus goed voorbereid op vakantie. Enkele tips:

 • Zorg ervoor dat de luchtvaartmaatschappij je contactgegevens heeft, zodat je geïnformeerd wordt bij eventuele operationele problemen.
 • Probeer indien mogelijk online in te checken.
 • Installeer de app van de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven van vertrek en aankomst.
 • Ga bij last-minute vertragingen/annuleringen steeds naar de balie van de luchtvaartmaatschappij; alleen zij kunnen in dit geval tickets aanpassen.
 • Vraag steeds naar je rechten (hotel, maaltijden, EU261 compensatie (Passagiersrechten),…)
 • Hou steeds alle bewijsstukken bij om later eventuele klachten in te dienen.

Je ziet dat enkele van deze tips extra aandacht vragen op vlak van de AVG. Want je contactgegevens aan de luchtvaartmaatschappij geven, is weliswaar handig, maar worden deze echt enkel gebruikt voor communicatie met betrekking tot jouw vlucht, of krijg ja na je vakantie promotiemails? Let dus goed op de privacy voorwaarden, of geef enkel een e-mailadres dat je tijdelijk of weinig gebruikt.

Inchecken in het hotel, of je huurauto ophalen

‘Hartelijk welkom, mag ik uw paspoort alstublieft?’ Waarschijnlijk komt die vraag je niet onbekend voor. Er moet door de receptioniste van het hotel of verhuurbedrijf ‘even een kopietje’ gemaakt worden. Niet doen! Daar staan namelijk persoonlijke gegevens op, zoals je pasfoto en BSN-nummer, die hackers kunnen gebruiken om mee te frauderen.

Het goede AVG-nieuws? Dat er een erg handige KopieID-app door de Rijksoverheid is ontwikkeld. Daarmee worden identiteitsgegevens die niet verwerkt mogen worden door jou doorgestreept. Hartstikke relaxt en AVG bestendig zou ik willen zeggen! Deze app is te downloaden in Google Play en de Apple App Store.

Een vakantie verder van huis

Kies je voor een vakantie buiten de EU, hou er dan rekening mee dat de AVG niet meer van toepassing is. Ieder land heeft zijn eigen privacywetgeving en die zijn lang niet allemaal even streng als wij in Nederland en de EU gewend zijn.

Er zullen situaties in de wereld zijn waar je ongemerkt meer in de gaten gehouden wordt. In Aziatische landen bijvoorbeeld, heeft jouw privacy minder waarde en ik vraag mij af of het gaat om het bieden van gemak of het toch iets meer neigt naar het bekende ‘Big brother is watching you’.

Om dit te verduidelijken, een voorbeeld. Wie met het vliegtuig naar Singapore reist en zijn of haar smartphone aanzet bij het uitstappen uit het vliegtuig heeft de kans dat zijn of haar koffer razendsnel bij de bagageband ligt. Want doordat je mobiel aanstaat weet men waar je loopt en krijgt jouw koffer een grotere voorrang op de koffer van iemand die honderden meters achter je loopt. Best aangenaam, maar waar ligt de grens dan?

Digitale controlestaat?

Het volgende voorbeeld is voor mij grensoverschrijdend. Persoonlijk heb ik weleens in Azië in een prachtig hotel verbleven waar een tablet voor mij en mijn vrouw klaarlag. Een service van het hotel om de tablet mee te nemen als we in de stad wat wilden opzoeken. Het is enorm servicegericht, zeker ook omdat roaming tarieven buiten de EU heel hoog zijn.

Maar is het ook wenselijk? Of is het aangenamer dat je ergens vrij kunt rondlopen zonder dat je het gevoel hebt dat een onbekend persoon je in de gaten houdt?

Privacy is in mijn beleving ook een kwestie van keuzes maken. Wij hebben de tablet op de kamer gelaten omdat een ‘digitale controlestaat’ mij wat te ver gaat. Welke keuze zou jij maken? Daar ben ik nieuwsgierig naar.

Een aangename vakantie! Geniet van je vrijheid!

-Clément-

2021: Het jaar waarin we meer en meer afhankelijk zijn geworden van IT-platformen

Graag zou ik de laatste blogpost van 2021 willen besteden aan de vooruitgang die we dit jaar hebben geboekt op het vlak van privacy en security. Het gebruik van IT-platformen nam in 2021 exponentieel toe, met logischerwijs de nodige privacy en security risico’s. Ondanks dat er nog veel werk aan de winkel is, wordt er gelukkig vooruitgang geboekt.

Hybride werken zorgt voor toename gebruik IT-platformen

Het is een jaar geweest dat afgewisseld werd door lockdowns en versoepelingen. Eén ding weten we zeker: hoe we werken is definitief veranderd. In 2021 heeft het hybride werken haar intreden gedaan en zal de norm worden. Bedrijven die hier niet op anticiperen, zullen het heel moeilijk krijgen om geschikt personeel aan te trekken.

Hybride werken betekent meer flexibiliteit, meer thuis- en plaats onafhankelijk werken, dus ook meer afhankelijkheid van IT-platformen zoals CRM-oplossingen, communicatiemiddelen (Teams, Zoom, Meet…) en andere samenwerkingsplatformen (Slack, Trello, Asana…).

Nog risicovoller zijn de data en persoonlijke gegevens die dagelijks worden gegenereerd en verwerkt op deze IT-platformen en de impact die dit heeft op privacy en security processen.

Privacy en security blijven vooral een kwestie van bewustwording

Organisaties zetten wel degelijk stappen op het gebied van privacy en security maar het blijft altijd een individuele verantwoordelijkheid om de beschikbaar gestelde IT-platformen op de juiste wijze te gebruiken. Uit verschillende onderzoeken kwam naar voren dat het nog steeds geen vanzelfsprekendheid is om bewust om te gaan met persoonsgegevens.

Denk bijvoorbeeld aan het versleutelt versturen van gevoelige informatie, het regelmatig vernieuwen van wachtwoorden, het verwijderen van cookies, etc. Deze kleine acties leveren een grote bijdrage bij het voorkomen van incidenten.

Bewustwording is en blijft voor Privacy Clear dé basis bij het verbeteren van privacy en security voor iedere organisatie.

Veel sancties in 2021

Ondanks de groeiende bewustwording waren er dit jaar ook weer enkele privacy schandalen in het nieuws. Met als uitschieters de Big Tech Facebook en Google. Zo bevestigde het Europees gerechtshof in Luxemburg dat Google wel degelijk de miljardenboete moet betalen die de Europese Commissie in 2017 had opgelegd.

Maar ook in Nederland was er voor de Autoriteit Persoonsgegevens geen ontkomen aan om zowel private als overheidsorganisaties te sanctioneren. Hieruit blijkt dat het voeren van een sluitend privacy beleid niet eenvoudig is.

Onderwijs maakt grote stappen op vlak van privacy en IT-platformen

Privacy Clear richt zich vooral op het MKB en onderwijsinstellingen, juist die laatste groep heeft in 2021 grote stappen gemaakt op het vlak van privacy en security voor IT-platformen. Niet in de laatste plaats is het de Autoriteit Persoonsgegevens die hierin de kar trekt. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in 2021 gekeken naar het gebruik van de Google Workspace omgeving in het onderwijs.

Als gevolg hiervan hebben SIVON (de coöperatie van en voor het primair en voortgezet onderwijs) en SURF (de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek) duidelijke afspraken met Google gemaakt over het wegnemen van de hoge privacy risico’s bij het gebruik van Google Workspace.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daarbij aangegeven dat elke onderwijsinstelling zelf een eigen risicoafweging moet maken. Dit heeft te maken met de formele verantwoordelijkheid van het schoolbestuur als verwerkingsverantwoordelijke en de specifieke manier waarop Google Workspace binnen een organisatie wordt ingezet en de maatregelen die daarbij zijn genomen.

Nauwere samenwerking Privacy Clear met het onderwijsveld

Zoals al vermeld is voor Privacy Clear het onderwijs een belangrijke doelgroep. Door het thuisonderwijs heeft de digitaliseren een versnelling genomen, maar tegelijk beschikken scholen en onderwijskoepels niet over de knowhow om de privacy en security kant in dezelfde snelheid te waarborgen. Juist omdat het over minderjarigen gaat, is dit ontzettend belangrijk.

Om scholen en onderwijskoepels beter van dienst te zijn heeft Privacy Clear dit jaar samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de organisaties ‘Privacy op School’ en ‘Yoursafetynet’.

Privacy Clear is klaar voor 2022

Tot slot nog even een woordje over Privacy Clear, want ik ben trots op wat er dit jaar is gerealiseerd. Begin dit jaar werd Bauduin Consultancy succesvol getransformeerd naar Privacy Clear. Niet alleen een naam die de lading beter dekt, maar ook een volledig nieuwe huisstijl, website en duidelijk verhaal.

Daarnaast heeft Privacy Clear ook dit jaar weer nieuwe klanten mogen verwelkomen. Dat voelt goed en hieruit blijkt dat de werkwijze van Privacy Clear aansluit op de behoeften en verwachtingen van de doelgroep.

Wat de toekomst brengt dat durf ik niet aan om deze te voorspellen. Ik hoop dat het voor u een stabieler jaar wordt als het gaat om corona en succesvol zowel professioneel als persoonlijk.

Privacy Clear wenst u een gezond en privacy veilig 2022 toe!

Bewustwording, omgang met persoonsgegevens vaak nog een zorgenkindje

Het laatste kwartaal van het boekjaar is aangebroken. De focus bij de meeste bedrijven ligt (terecht) bij de omzetcijfers, want ook dit jaar is net als 2020 voor veel bedrijven een uitdagend jaar geweest. Maar net als de omzetcijfers, is er nog altijd een ander zorgenkindje binnen bedrijven: het omgaan met persoonsgegevens. Ondanks dat de bewustwording steeds toeneemt, laten we met z’n allen nog té vaak steken vallen. In de meeste gevallen zonder het zelf te beseffen, laat staan met slechte bedoelingen. Hoe zit het met jouw bewustzijn?

Foutje, bedankt!

Deze uitspraak was zeer populair in de jaren ’90 naar aanleiding van een reclamecampagne van een verzekeringsmaatschappij. Destijds was het internet nog niet eens bestaande en stond men met naam en telefoonnummer gewoon in het telefoonboek. Door de komst van het internet en sociale media bij uitstek, is data het nieuwe goud geworden. Persoonsgegevens zijn het meest waardevolle goed, voor marketeers, bedrijven, maar ook criminelen. Gelukkig is de bewustwording bij burgers over hun rechten ook toegenomen en zijn zij veel kritische geworden over de bescherming van hun eigen privégegevens.

Dat maakt het dan ook des te verwonderlijker dat we in professionele context de bewustwording juist minder aanwezig is. Dit heeft overigens niet altijd met het bedrijf te maken, maar zeer vaak ook met eigen onbewust gedrag. Nieuwsgierigheid, maar ook behulpzaamheid zit in de mens, niet beseffende dat een foutje snel gemaakt is… bedankt!

Bewustwording bij bedrijven én onszelf

We maken allemaal fouten en we kunnen ook niet verlangen dat iedereen de AVG door en door kent. Aan de andere kant is privacy en de AVG ook een recht voor ieder individu. De bewustwording bij bedrijven zou moeten zijn dat door toepassing van de AVG datastromen van persoonlijke gegevens inzichtelijk worden gemaakt, dat dankzij het verwijderen van oude data risico’s en kosten worden gereduceerd en de taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

Bent u zich als bedrijf bewust van deze goedbedoelde, maar wél privacy overtredingen?

 1. Opvragen van persoonsgegevens en deze verstrekken zonder dat hier een procedure voor bestaat (Recht op inzage)?
 2. Onderwerp privacy als een heet hangijzer beschouwen en dit onderwerp pas aanpakken wanneer klanten hier om gaan vragen?
 3. Gegevens verwerken zonder dat hier vooraf een verwerkersovereenkomst over is opgesteld?

Als op één of meer vragen met ‘ja’ is geantwoord, dan kan het geen kwaad om toch eens de situatie ‘as is’ op vlak van privacy en bewustwording te meten.

Bent u zich als persoon bewust van deze goedbedoelde, maar wél privacy overtredingen?

 1. Uit nieuwsgierigheid rondneuzen in zorgdossiers van bekende Nederlanders.
 2. Foto’s nemen en filmpjes maken op het schoolfeest zonder vooraf gevraagde toestemming aan de ouders.
 3. Laptop “vergeten” bij het boodschappen doen, deze is gelukkig door een eerlijke vinder teruggebracht.

Dit overkomt mij niet! Nee, inderdaad, het is altijd een ander. En toch zijn dit voorbeelden uit de praktijk. Allemaal zonder slechte bedoelingen, maar uit nieuwsgierigheid en behulpzaamheid.

Geen bangmakerij, maar bewustwording

Vaak wordt privacy en met name de AVG als een vingerwijziging naar voren gebracht. Dit werkt averechts en is totaal onnodig. Zoals gezegd is privacy een recht voor iedere burger in Nederland en bij uitbreiding in de hele Europese Unie. Iedereen heeft het recht om “vergeten” te worden, het recht om zelf te bepalen of ze gevolgd worden na websitebezoek. De bewustwording is flink toegenomen bij individuen. Als deze individuele bewustwording ook in de professionele context meegenomen wordt, dan komen we er wel. Hoe? Door ook in de professionele context de vraag te stellen: ‘Zou ik dit willen als persoon’.

Alles wat u moet weten over online privacy bij thuisonderwijs

Onlangs kwam de Autoriteit Persoonsgegevens met aanbevelingen voor online privacy bij digitaal thuisonderwijs. Omdat onderwijs voor mij een belangrijke sector is, wil ik in deze blog de aanbevelingen toelichten, maar vooral welke meerwaarde een AVG kennispartner of externe functionaris gegevensbescherming kan bieden voor onderwijsinstellingen om ervoor te zorgen dat de privacy geborgd is.

Privacy in het onderwijs gaat over het beschermen van de meest kwetsbare groep

Privacy is voor mij belangrijk voor ieder individu. Echter, in tegenstelling tot een volwassene, kan een minderjarige nog niet de keuzes maken die een volwassene wel kan maken. Het is in mijn ogen dan ook de plicht als volwassenen onze kinderen zo goed mogelijk te beschermen.

Als ouders zijn we allemaal bezorgd over online gevaren. Sexting, de impact van sociale media en het verlies aan controle wat onze kinderen online doen. Deze bezorgdheid krijgt nu een nieuwe dimensie bij het digitaal thuisonderwijs. De school, een fysieke veilige haven waar kinderen in normale omstandigheden zichzelf ontplooien, heeft zich deels naar het online platform begeven. Als ouders verwacht je dat ook daar de school voor een veilige omgeving zorgt.

Online thuisonderwijs, meer dan de digitaal lesgeven

Tijdens de eerste lockdown werd het onderwijs overrompeld en moest het op korte tijd overschakelen naar online thuisonderwijs. Logischerwijs waren scholen die in het digitale veranderingsproces al ver stonden sneller overgeschakeld, dan scholen waarbij dit niet het geval was. Digitaal lesgeven is niet simpelweg een tool kiezen en voor de webcam gaan zitten. Het vergt organisatie van het lesmateriaal, kennis en kunde van de interactieve mogelijkheden van de tool en het overzicht kunnen bewaren in een digitale omgeving. Waar in een fysieke omgeving lichaamstaal een directe interactie is, is het bij digitaal lesgeven vooral de gezichtsuitdrukking die geïnterpreteerd moet worden. Het zijn totaal andere competenties en vaardigheden die van de lesgever gevraagd worden.

Ook de tools zijn tijdens de lockdown een punt van discussie geweest. Vooral op het vlak van privacy kwamen, vooral Amerikaanse tools als het populaire Zoom, al snel onder vuur te liggen vanwege datalekken en het gebrek aan encryptie. Ook de IT-infrastructuur en kennis op het vlak van de AVG bleek in veel onderwijsinstellingen onvoldoende om veilig digitaal thuisonderwijs te kunnen borgen. Daarbij moet ook de leerling of student in ogenschouw worden genomen. Het gaat niet enkel om wat de onderwijsinstelling aanbiedt, maar ook wat deze vraagt van de leerlingen of studenten. Opdrachten met een persoonlijk karakter, of waar persoonsgegevens worden verwerkt en die teruggestuurd worden naar de onderwijsinstelling, zijn net zo goed onderworpen aan de AVG.

Tot slot speelt ook het aspect van cyberveiligheid bij de leerlingen en studenten een belangrijke rol. Natuurlijk heeft de onderwijsinstelling hier geen invloed op. Een veilige internetverbinding is zeker in studentenhuizen niet vanzelfsprekend, maar ook bij huishoudens van leerlingen in de basis- en middelbare school is de digitale geletterdheid niet altijd aanwezig bij de ouders. De taak van de onderwijsinstelling is dan ook het faciliteren van een digitale tool die voldoet aan de Europese privacy normen en de leerstof dusdanig aan te passen dat het uitwisselen en verwerken van persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt.

De aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens en wat het onderwijs nog meer kan doen

De eerste lockdown was totaal nieuw, ongezien voor Nederland. Dat er geïmproviseerd moest worden door onderwijsinstellingen op het vlak van online thuisonderwijs, is zeker te begrijpen. We zijn ondertussen ruim een half jaar verder, de tijd van excuses is voorbij. Zoals het ernaar uitziet is online thuisonderwijs een blijvertje. Of het nu één dag per week is, of fulltime, dit doet geen afbreuk aan de maatregelen die onderwijsinstellingen moeten nemen om de privacy te borgen.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is van mening dat er structureel geïnvesteerd moet worden naar een veilige digitale omgeving en doe na onderzoek enkele aanbevelingen. Deze zijn op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uitgebreid en overzichtelijk terug te vinden. Voor uw gemak een beknopte samenvatting van de twee pijlers met daarbij de link naar de volledige aanbevelingen.

Aanbevelingen online (video)bellen

Het online (video)bellen is het meest voorkomend. Op deze manier worden lessen gegeven en eventuele oudergesprekken gehouden. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt hierover dat er een duidelijk beleid opgesteld moet worden m.b.t. de te gebruiken applicaties en waarvoor online (video)bellen gebruikt mag worden.

Indien de onderwijsinstelling de lessen van het online thuisonderwijs opneemt, moet de onderwijsinstelling ervoor zorgen dat er geen beeldopnamen van leerlingen of studenten zijn. Dit is een moeilijke overweging voor onderwijsinstellingen. Om interactie te borgen is er beeld nodig, om de lessen te archiveren mag er geen beeld zijn.

Tot slot beveelt de Autoriteit Persoonsgegevens aan om duidelijke afspraken te maken met de leverancier (service level agreement) en meer bepaald over de bewaartermijn van de beelden. Dit zal voor een groot deel de keuze van de tool bepalen.

Gedetailleerde aanbevelingen: Autoriteit Persoonsgegevens 

Aanbevelingen online proctoring

Voor wie nog niet bekend is met online proctoring. Online proctoring is software dat onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om toezicht te houden bij examens die online worden gemaakt. Via algoritmen bepaalt de software of er al dan niet fraude wordt gepleegd.

Deze vorm van algoritmische controle op basis van artificiële intelligentie heeft overduidelijk een impact op de privacy van leerlingen en studenten. Voordat een onderwijsinstelling dit type software mag gebruiken, moeten ze aan strenge eisen voldaan hebben.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt hierover dat deze software enkel ingezet mag worden als blijkt dat dit echt noodzakelijk is. Echt noodzakelijk houdt in: geen ander alternatief aanwezig om het examen af te nemen. Daarenboven moet de inbreuk op de privacy tot het minimum beperkt worden. Tot slot moeten leerlingen (en hun wettelijke voogd(en)) of studenten worden geïnformeerd over hun rechten en de rechten van hun kinderen.

Gedetailleerde aanbevelingen: Autoriteit Persoonsgegevens

Wat kan een AVG kennispartner betekenen voor de onderwijsinstelling

De urgentie om de privacy in het online thuisonderwijs te borgen is duidelijk. Voor mij is het ook duidelijk dat onderwijsinstellingen dit niet alleen kunnen. De expertise en ook vaak het budget ontbreekt om alles zelf uit te zoeken. De nuance dient gemaakt te worden dat grote onderwijsinstellingen het waarschijnlijk ‘makkelijker’ hebben dan kleine onderwijskoepels.

Een AVG kennispartner of externe functionaris gegevensbescherming kan hierbij een uitkomst bieden. Geheel objectief brengt deze de situatie in kaart en doet vervolgens de nodige aanbevelingen via een stappenplan. Dit gebeurt aan de hand van een privacy scan. De onderwijsinstelling kan dan zelf bepalen of deze aanbevelingen worden uitgevoerd. Dit kunnen zij zelf doen indien in de mogelijkheid, of door de AVG kennispartner.

Tot slot kan een onderwijsinstelling ook beroep doen op een externe functionaris gegevensbescherming. Deze neemt vervolgens het volledige gevegevensbeschermingstraject onder de arm waarbij op regelmatige basis (praktijk)tips worden gegeven, opvolging en bijsturingen worden gedaan.

Kortom, het zijn uitdagende tijden op het vlak van online privacy bij thuisonderwijs. Zowel voor onderwijsinstellingen als leerlingen, ouders en studenten. Ontwikkelingen gaan razendsnel, maar ook cybercriminelen zitten niet stil. Gelukkig is het bewustzijn en expertise beschikbaar. Zo zijn er digitale tools om dit te borgen. Is er de Autoriteit Persoonsgegevens met concrete aanbeveling en zijn de AVG kennispartner en externe functionaris gegevensbescherming beschikbaar om de onderwijsinstellingen te begeleiden.

Neem gerust contact met mij op om te ontdekken wat Privacy Clear voor u kan betekenen.

Een CRM-oplossing is onmisbaar om de data van de organisatie te beschermen

Premier Rutte was duidelijk in zijn laatste toespraak: thuiswerken wordt weer de norm. Het is weer deels terug naar voor de zomer. Het verschil is nu dat bedrijven tijd hebben gehad om zich beter te organiseren. Door het massaal thuiswerken zijn bedrijven immers extra gevoelig voor datalekken, cybercrime en vergissingen bij het uitwisselen van gegevens. Het gaat hierbij om data en CRM, mijn kernexpertises en onmisbaar om data van uw organisatie te beschermen.

Data van bedrijven zonder CRM extra kwetsbaar

Nu thuiswerken weer de norm is, worden bedrijven wederom geconfronteerd met laptops die op tal van verschillende thuisnetwerken worden aangesloten. De ene medewerker woont in een vrijstaand huis zonder buren binnen het bereik van het WiFI-netwerk, de andere medewerker woont in een appartementenblok waar er tal van WiFi-netwerken door elkaar heen vindbaar zijn.

Bedrijfslaptops waar alle software lokaal wordt geïnstalleerd en waar data op de laptops van de werknemers wordt bewaard, zijn in deze situatie extra gevoelig voor datalekken en cybercriminaliteit. De data staat in rechtstreekse verbinding met het ‘huis, tuin en keukennetwerk’. Een aanval betekent vrijwel meteen het corrumperen van de data. Er zijn verschillende vormen van cybercrime, maar de infectie van één medewerker heeft consequentie voor de hele organisatie. De meest actuele vergelijking is als er in uw directie omgeving iemand besmet is met het Coronavirus, u ook in quarantaine en getest zal moeten worden. Hetzelfde geld voor alle computers in uw organisatie.

Wat maakt bedrijven met een CRM-oplossing dan minder kwetsbaar? Zij zijn toch ook aangesloten op het thuisnetwerk? Het grote verschil is dat de data niet op de lokale laptops van de medewerkers staat, maar in het zwaarbeveiligde CRM-systeem. Iedere medewerker dient eerst een beveiligde verbinding te maken met het CRM-systeem alvorens bij de data te kunnen, vervolgens werkt iedere medewerker in dit systeem, niet met lokaal geïnstalleerde programma’s. Dit maakt dat bedrijven met een CRM veel beter beschermd zijn tegen datalekken en cybercrime.

Wat betekent een CRM op het vlak van databescherming

Het kernprincipe van een CRM is dus het beschermen van de data van uw bedrijf door deze in een beveiligde omgeving te centraliseren zodat uw medewerkers de data niet lokaal op hun eigen computers hoeve te bewaren. Dat dit de kans op datalekken verkleint, moge duidelijk zijn. Maar hoe zit dit nu concreet? Er zijn drie belangrijke pijlers:

Beveiligde cloud omgeving

Ondanks dat er CRM leveranciers zijn die een ‘on premise’ oplossing bieden, is de norm een CRM in ‘de cloud’. Dit is een zwaar beveiligde omgeving zoals u gewend bent van iedere cloud service (Office365, Dropbox, etc.). De gebruiker dient eerst een beveiligde verbinding tot stand te brengen met deze omgeving, alvorens de data te consulteren.

Medewerkers beschikken over uniforme en actuele data

Dankzij één opslagplaats voor alle data, dus ook contactgegevens, beschikken al uw medewerkers over dezelfde data. Aanpassingen gebeuren in realtime. Dit voorkomt dat u gevoelige documenten naar een contactpersoon stuurt die bijvoorbeeld niet meer werkt bij de ontvangende organisatie. Het spreekt voor zich dat dit voor alle data geldt en dat alle afdelingen in het bedrijf hier voordeel bij hebben. Van HR tot boekhouding en van marketing tot klantenservice.

AVG compliant

Een laatste belangrijke pijler is de AVG. Een CRM-leverancier die op Europees grondgebied zijn diensten aanbiedt, dient conform de AVG te zijn. Dit betekent dat indien nodig, u kan voldoen aan de AVG als het aankomt tot het opvragen van persoonlijke gegevens en historiek door belanghebbenden of de Autoriteit Persoonsgegevens.

De ene CRM-leverancier is de andere niet en vereist de juiste begeleiding

Net als bij alle leveranciers, de ene leverancier is de andere niet. Dit is niet ander voor CRM-leveranciers. Ook zijn er tal van verschillende CRM-oplossingen. Oplossingen specifiek voor ZZP’ers, het MKB, grote bedrijven en alles wat daar tussen zit. Een CRM-project is een intensief project wat impact heeft op uw bedrijfsprocessen voor de jaren die komen en op de manier van werken. Onderschat deze digitale transformatie zeker niet! Ik adviseer dan ook om zeker een specialist te consulteren om deze implementatie in goede banen te leiden.

Tot slot nog enkele concrete tips waarop u moet letten bij het kiezen voor de juiste CRM-oplossing voor uw behoeften:

 • Kijk kritisch naar de grootte van uw bedrijf en wat u daadwerkelijk nodig heeft;
 • Kies voor een échte Europese CRM-leverancier met een kantoor in Nederland;
 • Kies voor een CRM-oplossing in ‘de cloud’;
 • Kijk goed naar de kostenstructuur (implementatie- en licentiekosten);
 • Vraag een demo en test de gebruiksvriendelijkheid, u en uw medewerkers moeten er graag mee werken!
 • Neem een specialist onder de arm om uw project op de juiste manier te begeleiden.

Uitstel nieuwe privacymaatregel Apple geen afstel, maar begin van een positieve ontwikkeling

Het zijn boeiende tijden voor DPO’s. De digitalisering heeft een snelheid aangenomen waarbij de ontwikkelingen en veranderingen in hoog tempo elkaar opvolgen. Deze hebben ook impact op de privacy. In mijn vorige blog had ik het over de corona-app ‘CoronaMelder’. Ondertussen is de landelijke uitrol uitgesteld juist vanwege de onzekerheid rond de privacy. Positief ben ik dan ook over de nieuwe privacymaatregel van Apple om de keuze om gevolgd te worden door advertenties in handen te geven van de gebruiker, ondanks dat deze verschoven is naar begin 2021.

De bewustwording rond privacy neemt toe

Als iets de afgelopen tijd toegenomen is, is het wel de bewustwording rond privacy. Door alle ontwikkelingen rond thuiswerken, videoplatformen als Zoom en Teams en alle maatregelen rond corona (temperatuurmeting, app, locatiedeling,…), is iedereen veel bewuster van de impact op zijn of haar privacy. Zo stellen burgers meer kritische vragen, speelt de Autoriteit Persoonsgegevens een veel actievere rol en worden beleidsmakers op de vingers getikt als de privacy onvoldoende is gewaarborgd in beleidsinitiatieven.

Een andere grote groep, de techbedrijven, bleven tot nu toe achter. Hun machtsposities zijn dusdanig groot dat zij zich onaantastbaar waande. Tot nu toe! Techreus Apple kondigde een nieuwe privacymaatregel aan voor zijn nieuwe besturingssysteem iOS 14 dat dit najaar gelanceerd wordt. In de beta versie wordt deze privacymaatregel door Apple ‘tracking’ genoemd.

Nieuwe privacymaatregel Apple legt keuze bij de gebruiker

Maar wat is nu zo baanbrekend dat ik hier enthousiast over ben? Met de nieuwe privacymaatregel legt Apple de keuze bij de gebruiker en niet meer bij de app-bouwer. Het gaat hierbij niet om het delen van locatiegegevens, dit is soms cruciaal voor het gebruik van een app (denk bijvoorbeeld aan GPS apps zoals Waze en Google Maps). Het gaat hier concreet om het volgen van surfgedrag, tracking.

Wat is ‘tracking’

Iedereen kent het wel. U zoekt naar een nieuwe auto, configureert deze op de website en bezoekt nadien een andere website. Op deze andere website ziet u alleen maar advertenties van precies die auto die u zojuist heeft geconfigureerd. Dat is, in het kort, ‘tracking’. Uw surfgedrag wordt gevolgd om gerichte marketingadvertenties voor te schotelen afgaande op het surfgedrag. Het betreft dus louter een commerciële actie, geen functionele. De Europese wetgeving met betrekking tot cookies, want daar gaat het hierover, is zeer strikt, maar laten we eerlijk zijn: u klikt toch ook gemakshalve op ‘alles toestaan’ om zo snel mogelijk naar de website te kunnen?

Niet anders is het met apps

Met apps is het niet anders. Ook hier geeft u, op basis van een pop-up al dan niet toestemming om gepersonaliseerde advertenties voorgeschoteld te krijgen. Sommige apps gaan zelfs zo ver dat u een betaalde versie dient aan te schaffen om überhaupt van advertenties verlost te zijn. Hier gaat het echter over generieke advertenties en niet op basis van tracking.

Wat gaat er nu veranderen in iOS 14

Momenteel bepaalt de app-bouwer hoe en wanneer de gebruiker toestemming geeft om tracking toe te staan. Apple gooit met deze nieuwe privacymaatregel de boel op de schop en geeft de gebruiker de mogelijkheid om in het besturingssysteem per definitie de tracking uit te zetten voor alle apps.

Facebook niet gelukkig met privacymaatregel Apple

Dat deze op het eerste gezicht, kleine verandering een grote impact heeft, werd meteen duidelijk toen Facebook en adverteerders protesteerden. Zij voorspellen dat hun advertentie inkomsten drastisch zullen dalen nu gebruikers met één ‘switch’ alle tracking kunnen uitzetten. Facebook heeft naast Facebook ook Instagram en What’s App, twee andere enorm populaire platformen.

Facebook claimt dat juist hierdoor de kleine adverteerder de dupe zal worden. Iedereen die wel eens een Facebook advertentiecampagne heeft gedaan weet dat segmentatie de kern is van deze functionaliteit.

Het lijkt eerder een wanhopige poging om de publieke opinie te winnen en zo Apple onder druk te zetten. Facebook, marketeers en ondernemers zijn innovatief genoeg om op een andere manier hun doelpubliek te bereiken.

Uitstel is geen afstel, maar het begin van een doorbraak

Apple heeft enkele dagen geleden aangekocht dat deze nieuwe privacymaatregel in iOS 14 wordt ‘verschoven naar begin 2021’. Is dit uitstel een overwinning voor Facebook en de adverteerders? Misschien, maar dan wel een Pyrrusoverwinning. We weten dat als Apple iets introduceert, dat het er zal komen én dat het ook impact zal hebben op de concurrenten. Google, dat al verschillende boetes van privacycommissies heeft ontvangen, zal niet achterblijven om in het ‘strenge’ Europa aan geloofwaardigheid te winnen.

Het belangrijkste element hierin is echter de gebruiker, de Europese burger, maar ook zeker Europese bedrijven die steeds meer bewust worden van privacy en het belang ervan.