Stichting Kom Leren

Zij spellen hun naam met een kleine ‘k’, omdat zij kinderen van klein tot groot uitnodigen bij hen te komen Leren met een hoofdletter L. Stichting kom Leren is groot en bestaat uit 20 scholen in Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg a/d Geul, waar ongeveer 300 personeelsleden onderwijs verzorgen aan 3600 leerlingen. Bescherming van privacy gevoelige informatie en voldoen aan AVG compliancy moet overal vanzelfsprekend zijn, maar zeker in deze omgeving waar het gaat om kinderen.

“Het is fijn als je op een praktische manier geholpen wordt en een inzichtelijke rapportage krijgt waar je als stichting staat met AVG. Daarnaast bleek Bauduin Consultancy ook de tools te hebben om een helder stappenplan voor AVG te maken”

Peter Groos, voormalig Voorzitter College van Bestuur Stichting kom Leren

Bauduin Consultancy is via Dyade welke gespecialiseerd is in bedrijfsvoering voor het onderwijs, als Externe Functionaris Gegevensbescherming bij Stichting kom Leren ingehuurd. Door middel van de Privacy Deep Scan, welke door de Princegroup is uitgevoerd, is de complete status van Stichting kom Leren rondom de AVG in kaart gebracht. De ondersteuning en begeleiding van de AVG implementaties worden uitgevoerd via de SaaS oplossing Privacymanager van de The Privacy Factory op basis van de PDCA-methodiek. (Plan-Do-Check-Act).

“Clement Bauduin is als Externe Functionaris Gegevensbescherming (EFG) ingehuurd om te waarborgen dat de AVG verder bij ons op de juiste manier geïmplementeerd blijft”, aldus

Peter Groos, voormalig Voorzitter College van Bestuur Stichting kom Leren