’t Rijks een ontmoetingsschool

Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks is een openbare school. Een openbare school is een ‘ontmoetingsschool’ voor leerlingen en leraren van diverse godsdiensten, wereldbeschouwingen en politieke overtuigingen. Deze verscheidenheid beschouwen we als een belangrijk voordeel: zij brengt begrip en waardering voor ieders levensovertuiging en -visie met zich mee. Respect en verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar en elkaars mening vloeien hieruit voort.

Door de combinatie van persoonsgegevens van leerlingen, medewerkers en belanghebbenden was het voor ’t Rijks een uitdaging om een proces in kaart te brengen hoe te voldoen aan de AVG.

“Privacy bescherming is altijd van belang, zeker ook wanneer het kinderen betreft.
Door de inzet van de Privacy Deep Scan heeft Privacy Clear het voor ons inzichtelijk gemaakt waar wij ons op het gebied van de AVG bevinden.

“Dit  eerste meetpunt maakte inzichtelijk welke acties wij moesten ondernemen. Een duidelijk stappenplan is ons kompas op de route om aan de AVG te voldoen”

Jacques Schetters
Conrector planning & logistiek ‘t Rijks