Siecker Advies & Management

Siecker Advies & Management adviseert over vraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau door een goede analyse en inventarisatie van alle relevante feiten en omstandigheden, beleidskaders, stake- en shareholders om zo gebiedsontwikkelingen, herbestemmingen en businesscases te laten slagen. Verder kan Siecker Advies & Management  als moderator bij informatieavonden of als gastspreker bij inspiratiesessies optreden en is Siecker Advies & Management  vaak bij congressen en netwerkbijeenkomsten te vinden.

“Waar mensen werken met persoonsgegevens vinden wij het erg belangrijk om werkprocessen en procedures volgens de AVG richtlijnen te borgen. Verder vinden wij  het uitermate belangrijk dat zowel onze collega’s als onze opdrachtgevers zich hier van bewust zijn.

M.Siecker
Algemeen Directeur Siecker Advies & Management

Privacy Clear heeft Siecker Advies & Management  pragmatisch geadviseerd en begeleid met het in kaart brengen van alle werkprocessen waarbij persoonsgegevens worden gebruikt. Door het inzetten van de Privacy Compliance Scan werden  alle betrokkenen bij Siecker Advies & Management  op een duidelijke en transparante begeleid en geïnformeerd. Via een heldere rapportage met bijbehorend stappenplan is de bewustwording met betrekking tot privacy bij Siecker Advies & Management sterk gegroeid.