Andi Smart Solutions Group

Ik heb Clément Bauduin en zijn bedrijf Privacy Clear leren kennen als een gedegen en professionele man die als intermediair graag bereid is om mee te denken en te bouwen aan proces optimalisatie rondom de AVG regelwetgeving. Middels de juiste door hem aangereikte tools en het betrekken van directie, management en medewerkers hebben wij in gezamenlijkheid een hoger niveau weten te behalen.

Dit is een voortdurend proces. Door kennisgebieden te delen en partnership te ambiëren ontstaat een goede relatie die voor beide partijen winst oplevert.
Wij zijn erg te spreken over Clement Bauduin en zijn bedrijf Privacy Clear!

Frits Keulen
Algemeen Directeur
Andi Smart Solutions Group