Stichting Restauratie Atelier Limburg

Stichting Restauratie Atelier Limburg, SRAL is een beeldbepalend instituut gespecialiseerd in conservering en restauratie van schilderijen, beelden, historische interieurs en moderne kunst. Onderzoek, advies, opleidingen en cursussen behoren ook tot het domein van het Restauratieatelier Limburg.

“Waar veel mensen werken is het belangrijk om werkprocessen en procedures volgens de AVG richtlijnen te borgen. Maar er is nog iets wat uitermate belangrijk is; namelijk dat alle medewerkers beschikken over dezelfde informatie om ons werk goed en professioneel uit te voeren. Restaureren is immers serieus vakwerk” 

Privacy Clear heeft bij het Restauratieatelier Limburg geholpen om de behoeften van de werkvloer in kaart te brengen en te vertalen, waarna een nieuwe ICT dienstverlener de gehele IT en ICT omgeving aangepast heeft naar een moderne AVG proof werkomgeving.

“Clement hield ons ICT projectteam en alle betrokkenen van het management gedurende dit project op een duidelijke en transparante manier op de hoogte”.

J.A.J. (Hans) Schalken CCMM, directeur-bestuurder