MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen  voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het United World College Maastricht (primary).

De Mosalira scholen hebben elk een eigen karakter en hun eigen specialisaties. Daardoor is er voor iedere leerling een passende school, een plek om zichzelf te zijn. Mosalira scholen vieren de verschillen en zijn voortdurend op zoek naar manieren om nog slimmer te
leren.

“We doen al heel veel op AVG-gebied, maar doen we de goede dingen op de goede manier?
Als externe functionaris gegevensbescherming geeft Privacy Clear ons gevraagd en ongevraagd advies en helpt hij ons met praktische voorbeelden en tools van binnen en buiten de branche.”

Truus Gootzen
Directeur Services Mosalira